Şansa la demnitate

este campania prin care Fundația ”The Door” Romania va ajuta 300 de copii săraci din București să nu părăsească școala, în cadrul proiectului ”O șansă europeană pentru copiii români”.

Pe parcursul implementării proiectului, Fundaţia The Door România va derula activităţi de instruire şi remodelare comportamentală a copiilor din Bucureşti, instituţionalizaţi sau săraci, cu comportament (pre)delincvent şi/sau cu rezultate slabe la şcoală, pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a riscului de delicvenţă juvenilă, precum şi remedierea handicapului psihic şi fizic şi dezvoltarea mentala şi socială a copiilor cu handicap. Aceste activităţi se bazează pe o metodă inovativă, care foloseşte elemente de anatomie, biologie, filozofie și psihologie ce pun accent pe exerciţii din ramuri sportive ca gimnastica acrobatică, fitness, atletism, mişcare scenică, arte marțiale, cascadorie, escaladă alpină, sporturi de echipă și animație socio-culturală.

Acest proiect are ca aplicant Fundaţia Sfânta Macrina – Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S) şi va fi implementat în parteneriat cu Organizaţia Naţională Cercetaşii României, Asociaţia Absolvenţilor, Părinţilor şi Angajaţilor Colegiului Naţional de Informatică “Traian Lalescu” Hunedoara (Asociaţia APAC), Asociaţia Lamura şi Associação Unidos de Cabo Verde din Portugalia.

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi reintegrarea socială a copiilor aflaţi în dificultate, cu vârste între 8 si 16 ani (copii proveniţi din familii cu venituri reduse, familii monoparentale, copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decazuţi din drepturi, plecaţi la muncă în strainatate, copii abuzaţi sau neglijaţi, cu comportament predelicvent, cu handicap sau cu probleme de integrare în societate).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Identificarea cauzelor abandonului şcolar şi asigurarea asistenţei sociale şi psihologice copiilor şi familiilor acestora pentru reducerea şi corectarea fenomenului.
  • Creşterea interesului pentru şcoala al persoanelor expuse riscului de abandon şcolar, prin metode inovative de educaţie non-formală (educaţie remedială, dezvoltarea simţului răspunderii, a simţului civic, a comportamentului ecologic, a deprinderii de a lucra în echipă).
  • Integrarea socială a copiilor dezavantajaţi, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi cresterea interesului copiilor pentru o cariera profesională viitoare, prin metode inovative şi transfer de bune practici din ţările UE.
  • Schimbarea mentalităţilor cu privire la copiii aflaţi în dificultate, combaterea discriminării si responsabilizarea părinţilor şi societăţii în prevenirea abandonului şcolar.

Prin activităţile pe care le desfaşoară, proiectul pune accentul pe soluţii inovative pentru reducerea absenteismului, creşterea motivaţiei pentru învăţare, programe de tip “şcoala dupa şcoala”, “educaţie remedială” şi ” învăţare asistată pentru copiii defavorizaţi”.
Totodata, proiectul include realizarea de instrumente pedagogice împreună cu copiii, pentru dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe, pentru întărirea stimei de sine, autonomiei şi simţului răspunderii. Lipsa acestora, constatată în general la copiii defavorizaţi, este una din cauzele principale ale abandonului şcolar sau a rezultatelor slabe la şcoală.